BOR

telefoon 030 687 0 383
fax 084 228 0 363
info@bedrijfsopvolgingsregeling.nl

Bedrijfsoverdracht

Een ondernemer moet tijdig nadenken over een bedrijfsoverdracht zodat de onderneming tijdig 'verkoopklaar' gemaakt kan worden. Vervolgens moet er een keuze gemaakt worden: vindt er een overdracht binnen de familie plaats van (groot)ouders op (klein)kinderen of een verkoop aan derden. Deze keuze is van belang voor toekomstige belastingheffing over het vermogen. Een overdracht aan (klein)kinderen kan een aantrekkelijke manier zijn om vermogen binnen de familie over te dragen met zo weinig mogelijk belastingheffing.

Verder moet bij een bedrijfsoverdracht/verkoop een onderscheid gemaakt worden tussen een IB-onderneming en een vanuit een BV gedreven onderneming. Hierna behandelen we zowel de verkoop van een IB-onderneming als de aandelen in een BV. Daarnaast behandelen wij de bedrijfsopvolgingsregeling voor zowel de IB-onderneming als de BV.

Bedrijfsoverdracht binnen de familie met fiscale faciliteiten

De overdracht van een onderneming binnen de familie van (groot)ouders aan (klein)kinderen kan zonder of met beperkte belastingheffing plaatsvinden. Door het bedrijf al bij leven over te dragen komt de verdere waardeontwikkeling van het bedrijf direct bij de kinderen terecht als zij ook al in het bedrijf werkzaam zijn. Daarom verdient dat in veel gevallen de voorkeur boven het laten vererven van het bedrijf. Daarnaast kan de ondernemer/overdrager zijn kinderen met raad en daad ter zijde staan zodat ze een vliegende start kunnen maken.

Bedrijfsoverdracht buiten de familiesfeer

Natuurlijk is het ook mogelijk om de onderneming over te dragen aan een derde. Dit kan een werknemer zijn maar ook een strategische koper.